کار تو سروری و کار منم نوکری

عشقت آقا توو دلم ارثیه مادری

هیچوقت از یادم نمیره جمله ی مادرم

که بهم گفت پسرم نذر علی اکبری

خوشحالم از اینکه گذرم دور و برت افتاده

شش دُنگ قلبم رو من به نام تو زدم شهزاده

خوشبخته هر کی که دلشو دستِ تو آقا داده

دوسِت دارم شبه پیغمبر

دوسِت دارم علیِ اکبر

 

آسمون عاشقی پُر شده از ستاره

درِ رحمت خدا وا شده باز دوباره

شب مستیِ جوونا که میگن امشبه

مثه امشب هر کسی سراغ داره بیاره

قلبت رو شیدا کن ، توو هوای عاشقی پَر وا کن

هر جوری شده امشب برو توو حرم خودت رو جا کن

هرچی داری نذر قدم دسته گل لیلا کن

دوسِت دارم شبه پیغمبر

دوسِت دارم علیِ اکبرمطالب مرتبط