آهوی صحرای من

باده ی گیرای من

شاخه ی طوبای من

اکبر لیلای من

خوش قد و بالا تویی

عالیِ اعلا تویی

هستیِ بابا تویی

اکبر لیلای من

با تو اذان میشود

روزِ جوان میشود

ماه عیان میشود

اکبر لیلای من

مثل پیمبر تویی

جلوه ی حدر تویی

شیر مظفر تویی

اکبر لیلای من

نور تویی ، شور تویی

قبله ی منصور تویی

سور تویی ، خوشه ی انگور تویی

باده ی مخمور تویی

آنچه که از عشق بُوَد

مقصد و مقصود تویی

... شهزاده یا علی اکبر ...

 

مرد تویی

مردِ جوانمرد تویی

دوا تویی ، درد تویی

یل تویی و فاتح نبرد تویی

آنکه نبود اگر

خدا خلق نمیکرد تویی

 

عطر معطر تویی

شور مکرر تویی

رزق مقرر تویی

زاده ی کوثر علی

مرجع تقلید من

علت توحید من

ای همه امید من

در صف محشر علی

صوم و صلاة منی

آب حیات منی

قند و نبات منی

قند مکرر علی

ای ضربان اذان

نامِ تو جان اذان

روحِ میان اذان

نغمه ی اکبر علی

یار تویی ، یار تویی

سید و سالار تویی

ذکر لب میثم تمار تویی

هوهوی منصور سر دار تویی

سر تو و سردار تویی

بعد اباالفضل فقط

میر و علمدار تویی

... شهزاده یا علی اکبر ...مطالب مرتبط

آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش
تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش