امشب باز با دلم رفتم بین الحرمین

قدم قدم کشیده شد دلم به ایوون حسین

دلم رسید پای اون کتیبه که با خط زر

نوشته قال سید الکونین

حسين مني أنا من حسين

طوبى لمن عشق الحسين

و عمره وقفا لخدمة السيدالشهداء 

حسين مني و أنا من حسين

 مطالب مرتبط