ذکر حسین حسین نور این دقایقه

مافوق علایقه

اسمش مورد پسنده همه ی سلایقه 

گوشه ای از اعجاز عشقش حبیب

جلوه ای از صوت قرآنش بریر 

یک دم از دم مسیحاییش وهب 

ذره ای از جذبه ی نورش زهیر 

این شبا بخت با دلم یار شده 

به به به علی پسر دار شده 

مطالب مرتبط