خورشید از ایوون نجف طلوع و غروب میکنه

حلاوت عشق تو تو سینه رسوب می‌کنه 

وقتی که اسم تو میاد حالمو خوب می‌کنه 

خنکی اسم تو یه عمره تو سینمه

ولایت تو ریشه ی اصول دینمه 

اذون روز اول و تلقین آخرم 

خدا می‌دونه که لحظه های شیرینمه

تلقینمه اسم علی تسکینمه اسم علی 

مظهر عجایبی که می‌بینمه اسم علی 

 مطالب مرتبط