گرفتم از باده وضو ناد علی

گشتم با تو روبرو ناد علی 

به نیت فرج بگو ناد علی 

ناد علی ناد علی ناد علی

دست خدا عطای مولا 

صوت خدا صدای مولا 

جان بدهید برای مولا 

دم همه دم یا علی 

صاحب دم یا علی 

روح دعا یا علی 

صاحب ما یا علی 

یا علی یا علی یا علی 
مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش