این بار هم به رغم همه اتهام‌ها
من رای می‌دهم، نه به اشخاص و نام‌ها

من رای می‌دهم، به حرم رای می‌دهم!
من رای می‌دهم به تمام امام‌ها

من رای می‌دهم به صبوری مردمم
من رای می‌دهم به همه با مرام‌ها

من رای می‌دهم به شهیدان که زنده‌اند
زنده‌تر از تمامی پست و مقام‌ها

دین من است، دین شهیدان این وطن
رای من است، رای علیه‌السلام‌ ها

من رای می‌دهم به بلندای پرچمم
که ایستاده در وسط اتهام‌ها

رایم اگر به درد نخور بود پس چرا
دشمن هراس دارد از این ازدحام‌ها؟

فریاد شام بیست و یک بهمنیم ما
الله اکبریم سر پشت بام‌ها

آری، درست بهمن پنجاه و هفت بود
آغاز شد ز مردم ما انتقام‌ها

آنکس که گفت رای نده، باورش نکن
بوی نفاق می‌رسد از این کلام‌ها

ما اختیار عقل و دل و رای خویش را
هرگز نمی‌دهیم به لقمه حرام‌هامطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش