ای صنما ای خدای همه ی با جنما
اونکه میمیره برا تو منما ای صنما
کفیل عقیله ابالفضل اصیله اصیله ابالفضل
بزرگ قبیله حسین و عموی قبیله ابالفضل
ابالفضل ابالفضل قمر سیما ابالفضل
بلند بالا ابالفضل ابالفضل
ابالفضل ابالفضل یل ام البنین و
بن الزهرا ابالفضل ابالفضل
****
رقیه جان ای سه ساله ی بزرگ خانِدان
جانم عمه جانِ صاحب الزمان رقیه جان
جوونیمو حلال رقیه همه دنیا مال رقیه
همه عزت و آبرومو دارم از قِبال رقیه
رقیه رقیه مَه کامل رقیه
قرار دل رقیه رقیه
رقیه رقیه همه عشقِ جنابِ
ابوفاضل رقیه رقیهمطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش