جان جان جان جان
جانم مولا حیدر
ای عشق پیغمبر
ای ساقی کوثر
ای محشر در محشر

حیدر حیدر؛ جان جانانی
حیدر حیدر؛ تو جاویدانی
حیدر حیدر؛ نور قرآنی
حیدر حیدر؛ ماه تابانی

حیدر مولانا حیدر
.......

جان جان جان جان
جانم کرار ما
جانم مختار ما
جانم ای یار ما
جانم سردار ما

حیدر حیدر؛ ای جان طاها
حیدر حیدر؛ ای نور دنیا
حیدر حیدر؛ ای شور دلها
حیدر حیدر؛ ای عشق زهرا

حیدر مولانا حیدر
.......

جان جان جان جان
ای نور عالمتاب
ای گوهر نایاب
ای خورشید و مهتاب
ای بابای ارباب

حیدر حیدر؛ شمس نورانی
حیدر حیدر؛ تو بی‌پایانی
حیدر حیدر؛ شیر شیرانی
حیدر حیدر؛ عشق ایرانی

حیدر مولانا حیدرمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش