بازار عشق و عاشقی شلوغه

هر عشقی غیر عشق تو دروغه

من جز تو از هر عشقی توبه کردم

اینی که می‌گم‌و تجربه کردم

دنیا یه کلام حسینه

عشق واقعی فقط امام حسینه

همه میرن ولی اونی که می‌مونه برام حسینه

 مطالب مرتبط