از علی اکبر به صورت اصغرست

لیک در معنی علی اکبرست

روی دستان پدر بی‌تابی ما را ببین

لااقل از آن بلندی رنگ دریا را ببین

رازق دنیا به مشتی بی سر و پا رو زده

آب شد آب از خجالت کار دنیا را ببین

تیر خوردی جای شیر و مادرت شرمنده شد

بدتر از حال دل من حال بابا را ببین

تا که دیدم روی نی رفتی به خود گفتم رباب

اصغرت شد مثل اکبر قد و بالا را ببینمطالب مرتبط