یا ساقی العطاشا

این نداره حاشا 

ایوون تو هم مثل نجف داره تماشا 

عرش به نام تو خورده 

داری کشته مرده 

حتی از رو تمثالم چشات عقلمو برده 

ساقیا ای اعتقاد محکم عراقیا 

دخیلتم بگیر ازم سراقیا

ابو فاضل ابو فاضل مطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش