ای مرتضی شمایل ابوفاضل

ماه همیشه کامل ابوفاضل

ای قامتت قیامت ابوفاضل

ای مجمع الفضائل ابوفاضل

قمر العشیره یل بی نظیره 

به حسین ... ابو فاضل 

حافظ البصیره اسد الامیره 

قمر منیره ابوفاضل

ساقی ای ساقی نور آفاقی 

تو با تیغ ابروهات قاتل عشاقی 


مطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش