باید عقیق سرخ تراشد برای او

زیرا خبر به گوش سلیمان رسیده است

قنداقه اش ز بال ملائک درست شد 

چون مرغ وحی مست و غزل خوان رسیده است

گویا فلک شنیده انا من حسین را 

حتما به خانه ی نبوی جان رسیده است

بخشیده میشوند از این پس تمام خلق 

نوری ز نور خالق انسان رسیده است

وقتی که جبرئیل به آدم رسید گفت 

آدم بیا مسبب احسان رسیده است 
مطالب مرتبط

جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش