بهترین لباسمو پوشیدم

اومدم تو خونه ی امیدم 

انقدر اینجا کرامت دیدم 

که خدا ،این جای دنیا نیست 

احدی به قد تو آقا نیست 

آقا یعنی اونی که هوای نوکراشو داره 

آقای یعنی همونی که ما رو تنها نمی‌ذاره 

آقا یعنی اونی که کربلا داره ایوون طلا داره این همه گدا داره 

آقام آقام ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ...
مطالب مرتبط

دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش
این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش