ایثار علی فرق داره

حیدر حیدر ...

پیکار علی فرق داره 

حیدر حیدر ...

در روز احد همه گفتن 

ذوالفقار علی فرق داره

حیدر حیدر

لا فتا الا علی 

شاهد شده خود خدا برای علی 

حرف میزنه همیشه با صدای علی

میگه خدا ای جانم به ضربه‌های علی

 مطالب مرتبط