ای سحر اربابم ای قمر اربابم

ای که با تو از دنیا دل میبره اربابم

دل دل دل دل دیوونه ی اربابه

دل دل دل دل خونه ی اربابه

شب شب شب شب مستیمونه

میلاد دردونه ی اربابهمطالب مرتبط