راحته خیالم بابت قیامت
برزخمو یه‌کاری کن یه جوری بگذره سلامت
 
رحمتَ الله الواسعه
واسه من کاری کن آقا
 
دست من برزخ خالیه
آبروداری کن آقا
 
غیر محبت تو ای آقا
چیزی ندارم توی زندگی
 
تویی و یه دنیا آقایی و
منم و یه دنیا شرمندگی
 
حسین جانمطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش