دست محتاج تر از من به درت نیست کریم

سر زدن به فقرا دردسرت نیست کریم

پس کجایی گل نرگس خبرت نیست کریم

من و دیدار تو شاید نظرت نیست کریم

نیست آلوده تر از نوکر تو هیچکسی

چقدر جمعه و جمعه برسد تو نرسی

باز هم فکر دل نوکری امشب یا نه

با من بی سر و پا میپری امشب یا نه

آبرو ریخته را میخری امشب یا نه 

تو مرا خیمه ی خود میبری امشب یا نهمطالب مرتبط

دل‌خوشی
دل‌خوشی

پنج شنبه, 08 مهر 1400

چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا
چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا

چهار شنبه, 30 آذر 1401

پخش