کجایید ای شهیدان خدایی

بلاجویان دشت کربلایی

کجایید ای سبک بالان عاشق

پرنده تر زمرغان هوایی

همه رفتند و تنها مانده ام من

ز همراهان خود جا مانده ام من

به یاد کرخه و فاو و شلمچه

به یاد خاک گلگون حلبچه

یکی درد و یکی درمون پسنده

یکی وصل و یکی هجران پسنده

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسنده

گلی گم کرده ام می جویم او را

به هر گل می رسم می بویم او را

گل من یک نشانی در بدن داشت

یکی پیراهن کهنه به تن داشتمطالب مرتبط

تو پناهمی
تو پناهمی

جمعه, 21 خرداد 1400

پخش
چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا
چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا

چهار شنبه, 30 آذر 1401

پخش