اذان صبح یعنی میخواهم قبل طلوع 

روزمو فقط با خدا کنم شروع 

اذان ظهر یعنی توی شلوغیا

من اومدم سراغ تو خودت صدا زدی بیا 

اذان مغرب که میشه میخواهم اذان حرمو 

فرشته ها وا میکنن جانماز خواهرمو 

تو راه مسجد میبینم قدم قدم مادرمو 

الله دیدمت توی قلب شکسته 

الله تو نگاه پدرای خسته 

الله میگذرم از درای بسته با تو 

هر وقت اذان نجوای منه

میگم خدا بزرگتر از درد‌ا‌ی منه

نشسته بلبل با گلای قالی اذان میگه 

بابا بزرگم تو زمین شالی اذان میگه 

بابای خاکیم با چه اعتقادی اذان میگه 

خط مقدم ابراهیم هادی اذان میگه 

الله اکبر قوت قلب مومن

الله اکبر منم شدم موذن 

اذان که میگن توی آسمونیم 

تو بغل خدای مهربونیم 

با بچه های مسجد و مدرسه 

قرار گذاشتیم یه سرود بخونیم 

بازهم مرغ سحر بر سر منبر گل 

دم دم میخواند شعر جان پرور گل 

باز از مسجد شهر صوت قرآن آید 

با نسیم سحری عطر ایمان آید 

هر وقت اذان نجوای منه

میگم خدا بزرگتر از درد‌ا‌ی منه مطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش