نشدی جدا ز خدا علی

نه خدا شد از تو جدا علی

تو که ای که کار خدا کنی 

تو نه ای اگر که خدا علی 

به خدا که روزی مومنین 

نرسیده از عرق جبین 

همه خورده روزی از آن نگین 

که تو داده ای به گدا علی 

علی یا علی علی یا علی ....مطالب مرتبط

من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش
نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش