آخر سال

نظری کن به منِ بی پر و بال

نکنه رهام کنی به همین حال

زبونم لال

مهربون یار!

معصیت روح منو کرده بیمار

امشبو باز اومده این گرفتار

برا اقرار

حال دلم خوب نیست

حس میکنم اشکام برای توبه مرغوب نیست

شاید دیگه این رو سیاه پیش تو محبوب نیست

حال دلم خوب نیست

رَدَم نکن یا مُنتَهَی الرّجایامطالب مرتبط

بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش