ببین به این و به آن رو زدم نشد بابا

که بر زمین و زمان رو زدم نشد بابا

 

بخاطرِ تو به ناکس بخاطرِ تو به نامرد

به شمر تا به سنان رو زدم نشد بابا

 

بقدرِ این کفِ دست آب هم نمی‌خواهی

برای کمتر از آن رو زدم نشد بابا

 

برای آنکه مرا حرمله زَنَد نه تو را

به او به تیر و کمان رو زدم نشد بابامطالب مرتبط

لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش
روضه شب بیستم ماه رمضان
روضه شب بیستم ماه رمضان

دو شنبه, 06 خرداد 1398

پخش