ردّ آب یعنی مشک دریده

ردّ خون یعنی دست بریده

ردّ تیر یعنی چشم پر از خون

داغ تو یعنی قدّ خمیده و رنگ پریده

 

تو حسین‌ام بودی، من حسنت

می‌میرم با دست‌و‌پا زدنت

پر از تیره تنت

 

سهم ما بی ‌تو، رنج و عذابه

زینبم بی‌ تو، خونه‌خرابه

می‌برن بی ‌تو منو به مقتل

دیدنم بی‌ تو، شرم سکینه و مرگ ربابه

 

مادرم گریونه پهلوی تو

رووی خاک افتاده بازوی تو

شکست ابروی تو

 

رفتنت یعنی رخت اسارت

خیمه‌ها بی ‌تو میره به غارت

شیون زن‌ها بی ‌تو بلنده

خواهرم میره کوچه به کوچه تا بزم جسارت

 

پاشو و آروم کن قافله‌رو

از حرم برگردون حرمله‌رو

ببین هلهله‌رو

 

خواهرت حالا تنهاترینه

پاشو، زینب رو ببر مدینه

پاشو و پیش اهل‌حرم باش

اون‌دمی که شمر می‌ذاره چکمه‌هاشو رووی سینه

 

وقتی‌که دعوا شد سر سرم

بی‌پناهن بی‌ تو اهل حرم

پاشو برادرممطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش