از عمر ما دوباره بی تو گذشت سالی

آه ای محول الحال از ما بپرس حالی 

حالی نمانده بی تو هجران زمینمان زد 

دنیا برایمان شد مثل سیاه چالی 

امسال هم شبیه آن سالیان قبلی 

ما لاف عشق بودیم کردیم قیل و قالی 

آنگونه ای که باید گریان تو نبودیم 

گشتیم مبتلا به ایام خشکسالی 

چشم تری که دادی خرج گناه کردیم 

لقزید پایمان رفت دنبال خط و خالی
مطالب مرتبط

ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش