تو تموم برکت سال منی

کوه مشکلم، حلال منی

منتهای هر آمال منی

من مال توام تو مال منی

آقام آقام ابا عبدالله آقام آقام ابا عبدالله...
مطالب مرتبط

خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش