تو سفره داره خونواده کریمی

تو هم کریم و هم نواده ی کریمی 

من آخرین گدای تو نبودم اما 

تو اولین امامزاده کریمی 

ای نمک خونه حیدر 

ای نمک خونه زهرا 

ای سفره دار سفره دارا

و تصدق علینا مطالب مرتبط

گلبی گلبی گلبی
گلبی گلبی گلبی

سه شنبه, 10 تیر 1399

پخش
هله یا ابو علی (مولودی عربی)
هله یا ابو علی (مولودی عربی)

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش