دنیا همه عاشقته صغیر و کبیر

غلام در خونته اسیر و امیر 

آقایی تو بیشتره از عدد و رقم 

کرم تو بالاتر از خواهش فقیر 

به شاهی رسوندی ... حسن 

نشون دادی راه اعتلا رو حسن 

ید الله فوق ایدیهم یعنی تو 

گرفتی همیشه دست ما رو حسن 


مطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
گلبی گلبی گلبی
گلبی گلبی گلبی

سه شنبه, 10 تیر 1399

پخش
هله یا ابو علی (مولودی عربی)
هله یا ابو علی (مولودی عربی)

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش