عشق من اینه

غرق در کینه 

یه روزی پرچم بزنیم توی مدینه 

داره این لذت بگی با غیرت 

به دشمنان حضرت مجتبی لعنت 

تو هم بگو همره من 

لعن خدا به اون دو زن 

خصوصا اونکه کینه داشت با آقامون 

لعن الله جعدة مئة مرة 

مطالب مرتبط

گلبی گلبی گلبی
گلبی گلبی گلبی

سه شنبه, 10 تیر 1399

پخش
جانم به نجف
جانم به نجف

جمعه, 14 بهمن 1401

پخش
هله یا ابو علی (مولودی عربی)
هله یا ابو علی (مولودی عربی)

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش