بنویس شاه من حسن می خونم

ای دوا درمونم شاه دو دنیا

ای امیر دست و دل باز من خاطره ساز من

جان حسن آقا ...

ای ته ابهت زیبایی تو آخر ملاحت

شتر جمل زدی چه راحتی 

عایشه رو کشوندی به فضاحت

 مطالب مرتبط

جانم به نجف
جانم به نجف

جمعه, 14 بهمن 1401

پخش
هله یا ابو علی (مولودی عربی)
هله یا ابو علی (مولودی عربی)

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش