حسن گدانوازه حسن سفره‌ی بازه

حسن هر چی بد باشیم ما رو دور نمیندازه 

سفرشو از بدا جدا نمیکنه

هیچ موقع دستتو رها نمیکنه 

جز کریم اهل بیت کسی یه لحظه هم 

این دل جزامی رو صدا نمیکنه 

آقام کریمتر از تمام قرآنه 

جان جان جان جانانه

اسمش توسله قدیم الاحسانه 

اسلام منه اسلام حسن
مطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش