کاش این بغض گلو یه امون بده

یا گریه بهم راهو نشون بده

افطار و سحرم شد غصه و غم 

ذره ذره دارم دق میکنم 

برادر وقتی تو محاصره ای 

دیگه چه افطاری و سحری 

عذرا عذرا یا رمضان 

الشعب بغزه جوعان 

هم بارون آتیش رو سرشون 

هم زیر آواره پیکرشون 

غزه تنها مونده غرقه ی خون

عادت کردیم انگاری هممون

عاشورا شد ما موندیم یه کنار 

تماشاچی شدیم آخر کار 

عذرا عذرا یا رمضان 

الشعب بغزه جوعان مطالب مرتبط