کی ببینیم همو؟! کجا ببینیم همو؟!

متی ترانا و نراک

کربلا ببینیم همو

 

زیبا میشم، منو می‌بینی

برگ‌برگ میشم، تو رو می‌بینم

احیا میشم، منو می‌بینی

ذوق‌مرگ میشم، تو رو می‌بینم

 

کی می‌بینن تو رو؟! کیا می‌بینن تو رو؟!

ببخش نامحرمیم

محرما می‌بینن تو رو

 

بیدار میشم، منو می‌بینی

مدهوش میشم، تو رو می‌بینم

هشیار میشم، منو می‌بینی

بی‌هوش میشم، تو رو می‌بینم

 

کی بمیرم برات؟! کجا بمیرم برات؟!

ایشالا توو مرقد

مجتبی بمیرم برات

 

ویرون میشم، منو می‌بینی

آباد میشم، تو رو می‌بینم

مجنون میشم، منو می‌بینی

آزاد میشم، تو رو می‌بینم

 

چجوری خوب بشم؟! لایق محبوب بشم

تجسّم قصّه‌ی

یوسف و یعقوب بشم

 

گر می‌گیرم، منو می‌بینی

مبهوت میشم، تو رو می‌بینم

پر می‌گیرم، منو می‌بینی

لاهوت میشم، تو رو می‌بینممطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش