یادم نمی رود که همه عزتم تویی

من پای سفره ی تو شدم محترم حسین 

لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد 

ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین مطالب مرتبط

ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش