حسین جان به یاد لبت؛ یک شبم خواب راحت نداشتم

کنار تن بی سرت؛ کاسه ی آب گذاشتم واویلا

حسین جان تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه!

خداحافظی کردی؛ با زینبت زیر نیزه! واویلا!

صدا میزدم مادرت رو یا مظلوم؛ نشون میدادم حنجرت رو یا مظلوم

صدا میزدم مادرت رو ای بی کس

به دامن بگیره سرت رو؛ یا مظلوم یا مظلوم حسین!

حسین جان… حسین جان… حسین جان

به صحرا سپردم؛ که با خاک بپوشونه داداش تنت رومطالب مرتبط

ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)

دو شنبه, 07 اسفند 1402

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش