برو سجده به ایوان علی بن ابی طالب

دو عالم تحت فرمان علی بن ابی طالب

منم از نسل سلمانِ علی بن ابی طالب

مسلمانم مسلمانِ علی بن ابی طالب

همه لا و علی اِلا

همه بنده و فقط علی مولا

همه مملوک ، علی مالک

همه ذره محضرش علی والا

*** خدا جلوه ، فاتح هر غزوه

کعبه علی ، صفا علی ، سعی علی مروه

ای ابدی حیدر ، از ازلی حیدر

بی حدی و دائمی و لم یزلی حیدر

... علی مولا ، علی مولا ...

 

تو را به مرتضی حکم طلای پُر بها دارد

مسیحا دم از انفاس علیِ مرتضی دارد

کدامین شاه و سلطانی به هر دینی و آئینی

به مثل مرتضی حیدر فدایی و گدا دارد

علی یا حی ، *** ساقی

بده مِی به ما از *** مشتاقی

علی یا عروة الوثقی

همه فانی و فقط علی باقی

دم همه دم حیدر ، صاحب دم حیدر

ماضی و مستقبل و حال از عدم حیدر

ای پدر آدم ، برس به فریادم

عرش علی ، فرش علی ، لوح و قلم حیدر

... علی مولا ، علی مولا ...
مطالب مرتبط