نه مراست قدرت آن‌که دم زنم از جلال تو یاعلی

نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یاعلی

شده مات عقل موحّدین، همه در جمال تو یاعلی

چو نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یاعلی

نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یاعلی

 

هله ای تجلّی عارفان؛ تو چه مطلعی، تو چه منظری

هله ای موله عاشقان؛ تو چه شاهدی، تو چه دلبری

که ندیده‌ام به دو دیده‌ام، چو تو گوهری؛ چو تو جوهری

چه در انبیاء، چه در اولیاء، نه تو را عدیلی و همسری

به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یاعلیمطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش