مرامش عالم گیره علی

عوالم در تسخیر علی

عدو قبل از شمشیر علی

فراری از تکبیر علی

همه معترفن صف شکن علی

علی شیر خدا شاه من علی

به صدای جلی بگو حق علی

شخص بعد نبی حقیقتا علی

بگن نگن علی مظمئنا علی

یه نور فی الظلم علی علی علی

ای حافظ علی علی علی

ای نظم ممکنات علی علی علی 

آقای کاونات علی علی علیمطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش