سجده بر این نام چرا واجب است قبله علی بن ابی طالب است

تا پدر خاک نظر می کند ذره به خورشید شدن راغب است

من سگ کوی نجفش میشوم 

جمله مگویید که بی صاحب است 

آنچه که پایان نپزیرد علیست 

آنکه نمُرده است نمیرد علیست

کعبه مستور علیه السلام

فلسفه ی نور علیه السلام

نام تو را عربده باید کشید 

حضرت نور علیه السلام 
مطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش