چه کرد کوفه که حیدر بی احترام شود؟

کسی نبود که بر قلبش التیام شود

 

امام مظهر صبر خداست کوفه ببین

چه کرده‌ای تو که صبر خدا تمام شود؟!

 

نبود شأن علی بین کوفیان باشد

که با اهالی این شهر همکلام شود

 

مگر مرام علی بین شهر شهره نبود؟

چه میشود که چنین کوفه بی‌مرام شود؟

 

حرامزاده نبودند کوفیان اما

امان از این که شکمها پر از حرام شود

 

امان از اینکه سخن‌های شبه‌دار خواص

 دلیل اصلی گمراهی عوام شود

 

زبیر فکر نمی‌کرد که بعد پیغمبر

به سوی فتنه رود دشمن امام شود

 

به جز ابوذر و مقداد و چند تن دیگر

کسی نبود که آماده قیام شود

 

عجیب نیست بدون علی، ابوموسی

به مکر و وسوسه عمروعاص خام شود

 

نخواست کوفه برای خدا جهاد کند

 که خواست تیغ علی نیز در نیام شود

 

کسی مقابل دشمن سپر نخواهد شد

تمام کوفه اگر هم که قتل عام شود

 

نه این دلیل به حق بودن معاویه نیست

اگر که دور و بر باطل ازدحام شود

 

به منصبی نرسد در حکومت علوی

کسی بخواهد اگر صاحب مقام شود

 

کسی بدون علی عاقبت به خیر نشد

اگرچه معتکف مسجد الحرام شود

 

خوشا کسی که علی می‌شود خریدارش

به خانه‌اش رود و بنده و غلام شود

 

خوشا به حال هر آنکه شهید راه علی است

و دفن در نجف و وادی السلام شود

 

رسید کار به جایی که روز عاشورا

حسین، کشته و غارت زده خیام شود

 

رقابت است سرش را که زودتر ببرد

رقابت است سرش قسمت کدام شود

 

رسید کار به جایی که اهل بیت علی

اسیر و راهی بازار شوم شام شود

 

نشسته‌ایم که یک روز منتقم برسد

نشسته‌ایم فقط وقت انتقام شودمطالب مرتبط