سلامم به نجف، به ایوان علی

به ملک وملکوت، سلطانه علی

تا ابد هر چه امیر است به قربان علی

 

یا ابالیتامی، آبروی دنیا

برنداری دست لطفتو از رو سر ما

تو ولم نکردی، خیلی خیلی مردی

خوبه جام توو آغوش تو یا حضرت مولا

 

عشق دیرینم، ذکر تلقینم

نوش جونم که، لحظه ی مرگم

تو رو می بینم

 

یا علی مولا

 مطالب مرتبط