باید از علی بگویم

علی امام من علی سلام من 

علی رکوع من علی سجود من 

علی قعود من علی قیام من 

ای کننده ی در خیبر ، حیدر 

ای پناه آسمان حیدر ، حیدر 

پادشاه اول و آخر 

راه بهشت ، راه نجف 

عزت دین شاه نجف 

حیدر حیدر ... حیدر حیدرمطالب مرتبط

ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش