عشقم اگر علیست سرِ دارم آرزوست

من سرگذشته میثم تمارم آرزوست 

خرما فروختن بشود کارم آرزوست 

رسوا شدن میانه ی بازارم آرزوست 

بالای دار از تو زنم جار یا علی 

مولانا علی حیدر ... مولانا علی حیدر مطالب مرتبط