ای یارم ای یارم ای یارم ای یارم 

 ای سودای عشقت گرمیه بازارم 

دلدارم دلدارم دلدارم دلدارم 

عمرمو پای عشق پاکت میذارم 

شیرینه تب عشقی که به جونم افتاده

افتادم تو مسیرت که دو دنیام آباده 

ابی عبدالله خاک کف پات تاج سرمه 

این ارثیه ایی از مادرمه 

 ای شورش شیرین شیرین شیرینم 

من همون زائر ظهر اربعینم مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش