سلامم به نجف به ایوان علی 

به ملک و ملکوت سلطانه علی 

تا ابد هر چه امیر است به قربان علی 

یا ابا‌الیتامی آبروی دنیا 

برنداری دست لطفتو از رو سر ما 

تو رهام نکردی خیلی خیلی مردی 

خوبه جام توو آغوش تو یا حضرت مولا 

عشق دیرینم ذکر تلقینم 

نوش جونم که لحظه ی مرگم 

تو رو می‌بینم 

یا علی مولا 
مطالب مرتبط