وصیت‌نامه‌ای زهرا چنین است 

فقط حیدر امیرالمومنین است 

اشهد أن علیا ولی الله 

حیدر حیدر علی ...

برق غضبی که چشم رهبر دارد 

گویا که به سر فتح خیبر دارد 

دور و بر این دیار پرسه نزنید 

این مملکت فاطمه حیدر دارد 

حیدر حیدر علی ...مطالب مرتبط

شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش