تا نفس هست می‌زنیم ... مولا علیه

تا ابد پرچم محترم مولا علیه 

صاحب رشادت و جنم مولا علیه 

ذکر پیروزی غزه هم مولا علیه 

یا علی مولا مولانا علی 

بشه نیروی مسلمانی حیدر حیدر 

بگو‌ با شهید ایرانی حیدر حیدر 

مدد نسل سلیمانی حیدر حیدر 

پشت سید خراسانی حیدر حیدر 

علی مولانا حیدر حیدر 

مطالب مرتبط

شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش