پشیمان می‌شود آنکه نمی‌میرد برای تو 

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی 

بارون نبارید آسمون ، بادی بهت نزد 

خورشید مراعاتت نکرد ، سوخته تنت چقدر 

با احترام خاکت نکرد آخر بنی اسد 

از بس که مونده بود ، تو سینه آه تو 

عمدا عبورمون دادن از قتلگاه تو


مطالب مرتبط