آقای گرفتارا ای تسکین بیمارا

یارا یارا ...یارا یارا 

امید بدهکارا نور چشم سالارا

یارا یارا ... یارا یارا

ای ماه عالمین

ای بلند آوازه شاه عالمین 

ای نبض کربلا 

عکسشم ببینی می‌ارزه کربلا 

ای عشق ابدی 

جنون ازلی 

حسین بن علی ... حسین بن علی 
مطالب مرتبط

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش